Jenny Nordquist

gruppchef vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
jenny.nordquist[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7054
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 10B
752 37 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering, samverkan med externa parter, hantering av immateriella tillgångar och kompetensutveckling.

Som chef för samverkansgruppen inom UU Innovation ansvarar jag för vårt stöd till samarbetsprojekt mellan forskare och icke-akademiska organisationer.

Besök gärna vår hemsida och följ oss på LinkedIn och Twitter.

Akademiska meriter: MD

Nyckelord: samverkan innovation collaboration aimday nyttiggörande impact commercialisation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Nordquist