Jenny Nordquist

gruppchef vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
jenny.nordquist[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7054
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 10B
752 37 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Innovation hjälper forskare och studenter på Uppsala universitet att kommersialisera sina forskningsresultat och affärsidéer samt utveckla kontakter och samarbeten med företag, offentliga och ideella organisationer.

Som chef för samverkansgruppen inom UU Innovation ansvarar jag för vårt stöd till samarbetsprojekt mellan forskare och icke-akademiska organisationer.

Besök gärna vår hemsida och följ oss på LinkedIn och Twitter.

Akademiska meriter: MD

Nyckelord: samverkan innovation collaboration aimday nyttiggörande impact commercialisation

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.