Mia Pless

forskare associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering

E-post:
mia.pless[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, leg. sjukgymnast

Mina kurser

Biografi

Min associering till forskargruppen Funktionshinder och habilitering vid Uppsala universitet startade 2008. Huvuduppgiften i forskargruppen är forskning om implementering, evidensbaserad praktik och användning av WHO:s Klassifikation av funktionhinder, funktionstillstånd och hälsa (ICF/ ICF-CY).

Exempel på uppgifter i forskargruppen är att handleda doktorander och magister-/masterstudenter i deras examensarbeten, att verka för att undersöka omgivningsfaktorers betydelse för individer som upplever funktionshinder, samt att göra rapporter om implementering, evidensbaserad praktik och ICF i verksamheter.

Tidigare uppdrag har varit universitetsadjunkt vid Uppsala universitet (1985-2001), sakkunnig i forsknings- och utbildningsfrågor vid Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (2001-2004), sakkunnig i Högskoleverkets nationella granskning av utbildningsprogram, universitetslektor och associerad till forskargruppen CHILD (Children Health Intervention and Learning) vid Mälardalens högskola, (2004-2008), FoU-chef vid nuvarande Hälsa och habilitering, Region Uppsala, fd. Landstinget i Uppsala län (2008-2017).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.