Ann-Marie Wiberg

seniorprojektledare vid IT-avdelningen, Enheten för drift

E-post:
Ann-Marie.Wiberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679424
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

seniorprojektledare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Verksamhetsstöd

E-post:
Ann-Marie.Wiberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7833
Mobiltelefon:
070-1679424
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.