Björn Lindén

systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
bjorn.linden[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1050
Besöksadress:
Rum POL ITC 4115 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift; Datacenter

E-post:
bjorn.linden[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1050
Besöksadress:
Rum POL ITC 4115 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09