Rolf Karlsten

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Smärtenheten

E-post:
Rolf.Karlsten[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 3518
Mobiltelefon:
070-3607897
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78, 1tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, PhD, Docent i anestesiologi och intensivvård

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09