Mia Ramklint

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
mia.ramklint[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5233
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
mia.ramklint[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Läkare, specialist i barn & ungdomspsykiatri och psykiatri. Anställd som professor i barn och ungdomspsykiatri

Akademiska meriter: MD PhD, Docent, Excellent lärare

Jag studerar bristande känsloreglering och dålig impulskontroll hos barn och unga och hur dessa svårigheter är relaterade till utveckling av psykisk sjukdom. Min forskning utgår från stress-sårbarhets-modellen och den bio-psyko-sociala modellen. Det är modeller där arv och miljö interagerar i utvecklingen av sjukdom. Jag undersöker sårbarhet, medfödd och förvärvad, och livshändelser som påverkar vilka symtom som utvecklas. Jag arbetar med metodutveckling. Det handlar om behandlingsmetoder och metoder för bedömning. Hur skall problemen identifieras, diagnosticeras, behandlas, och hur skall behandlingarna utvärderas?

Jag undervisar i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri på flera utbildningar vid Uppsala Universitet. Dessutom undervisar jag i samtalsfärdigheter inom Professionell Utveckling (PU). Jag är med i programkommittén för läkarprogrammet. År 2016 blev jag antagen som excellent lärare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mia Ramklint
Senast uppdaterad: 2021-03-09