Stefan Swartling Peterson

professor i global hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
Stefan.Peterson[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-4460787
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

leg. läk., MPH, PhD

Akademiska meriter: leg. läk., MPH, PhD

Mina kurser

Biografi

Forskning och arbetserfarenhet

Stefan Swartling Peterson utbildade sig till folkhälsoläkare i Sverige, gjorde sin Master of Public Health vid Harvard och PhD i Centralafrikanska republiken och Tanzania. Med en bakgrund i IMCI, samarbetar han nu sedan >10 års tillsammans med kollegor vid Makerere University i Uganda med fokus på febersjukdom hos barn - spec lunginflammation och malaria, samt nyföddas hälsa. Forskningen är hälso- och sjukvårdsforskning kring vad som nu kallas Integrated Community Case Management (ICCM). Ett av Stefans nuvarande stora forskningsintressen är Distrikts-kapacitet att implementera evidensbaserade interventioner, samt resultat av att använda lokala data för att fastställa prioriteringar och för kvalitetsförbättring, med pågående EU och Gates finansierade studier i Uganda och Tanzania. Stefan samordnade utveckling av forskningssamarbetet mellan Karolinska Institutet och Makerere University med 50 doktorander, forskningsinfrastruktur och en populationsbaserad forskningsstation (Health and Demographic Surveillance Site), samt en gemensam doktorsexamen baserat. Han fortsätter att driva samarbeten för ömsesidig forskningskapacitetutveckling med partners och kollegor främst i låginkomstländer, och undervisar på grundnivå, Masters och PhD nivå.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.