Kristine Nonnemark Eklund

datasamordnare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Administration

E-post:
kristine.eklund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7565
Besöksadress:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp RUD

E-post:
Kristine.Eklund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7565
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.