Hans Kollberg

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrisk inflammations- och metabolismforskning samt barnhälsa

E-post:
Hans.Kollberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Allmän pediater: Tjänstgjort vid Västerås lasarett, Barnsjukhuset Akademiska sjukhuset Uppsala, Umeå Universitetssjukhus och distriktsbarnläkare i Uppsala. Utlandstjänstöringar i USA, Frankrike, Kuwait och Norge. Speciell inriktning på Cystisk Fibros (CF) - disputerat på CF1974, förestått CF-centra i Uppsala och Umeå 1968 - 1999. Kring 150 skrifter - huvudsakligen olika aspekter av CF och under senare år mest immunglobulin Y (IgY) för förebyggande av infektioner. Forskar sedan 1992 på IgY.

Akademiska meriter: prof. emer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09