Merawi Tezera

datasamordnare vid Observatoriet, Ekonomikum; IT-avdelning

E-post:
merawi.tezera[AT-tecken]ekonomikum.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250528
Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 10
753 13 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

datasamordnare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support

E-post:
merawi.tezera[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1394
Mobiltelefon:
070-4250528
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: CE

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.