Birgitta Heyman

Kort presentation

Jag är professor i Experimentell immunologi vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Min forskning syftar till att förstå mekanismerna bakom hur antikroppar kan upp- eller nedreglera immunsvaret. Detta involverar forskning om B-lymfocyter, follikulära dendritiska eller (FDC), komplement och Fc-receptorer. I laboratoriet arbetar för närvarande två postdoktorer och en forskningsingenjör.

Nyckelord: immunology immunotherapy antibodies fc receptors b lymphocytes complement follicular dendritic cells

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Birgitta Heyman
Senast uppdaterad: 2021-03-09