Helena Åkerud

adjungerad professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik; Forskargrupp Helena Åkerud

E-post:
helena.akerud[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-4326433
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.