Ann-Marie Gustafson

Forskningsingenjör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos

E-post:
ann-marie.gustafson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4514
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, C11, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, C11, plan 4
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09