Christina Öhrmalm

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Christina.Ohrmalm[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5585
Mobiltelefon:
076-7778521
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjölds väg 17
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09