Johan Kjellman

Museiintendent vid Evolutionsmuseet, Paleontologi och mineralogi

E-post:
johan.kjellman[AT-tecken]em.uu.se
Telefon:
018-471 2869
Mobiltelefon:
076-8063625
Besöksadress:
Norbyvägen 22
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 16
752 36 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am Curator of the mineralogical collections at the Museum of Evolution. My interest in minerals goes back more than 50 years which accounts for my knowledge of specimen mineralogy and crystal morphology. I have studied granitic pegmatites (M.Sc. 1996) and have specialized in rare earth bearing niobium and tantalum oxides. I have also a strong interest in the history of mineralogy and crystallography. I specialize on crystal models and cooperate with many international museums in this field.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Kjellman
Senast uppdaterad: 2021-03-09