Sven Israelsson

professor emeritus emer. i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
Sven.Israelsson[AT-tecken]met.uu.se
Telefon:
018-471 7183
Mobiltelefon:
070-5783696
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Gästprofessor vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
sven.israelsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-5783696
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09