Gerd Holmström

professor emeritus i oftalmiatrik vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

E-post:
gerd.holmstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Fax:
018-504857
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09