Elisabet Granstam

Adjungerad universitetslektor vid Centrum för klinisk forskning, Västerås

E-post:
elisabet.granstam[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-173000
Mobiltelefon:
070-6115085
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

docent i oftalmiatrik vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

E-post:
Elisabet.Granstam[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5142
Mobiltelefon:
070-6115085
Fax:
018-504857
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, specialistläk., verksamhetschef

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09