Albert Alm

professor emer. i oftalmiatrik vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

E-post:
Albert.Alm[AT-tecken]akademiska.se
Mobiltelefon:
070-6627602
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09