Sverker Scheutz

universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Sverker.Scheutz[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2629
Mobiltelefon:
070-5432570
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Utredare vid Studentavdelningen

E-post:
sverker.scheutz[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-5432570
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Gästlärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

Mobiltelefon:
070-5432570
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JK

Nyckelord: förvaltningsrätt utbildningsrätt socialrätt statsrätt konstitutionell rätt rättssäkerhet juridisk metod offentlig rätt akademiskt skrivande skoljuridik fri- och rättigheter yttrandefrihetsrätt betygsombudsman examination betygssättning

f 1953
Jur. kand. 1983
Kammarrättsfiskal 1987
Excellent lärare 2016
Pensionär 2021

Uppdrag vid Juridiska fakulteten
Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt http://ifu.jur.uu.se

Uppdrag inom Uppsala universitet
Betygsombudsman

Externa uppdrag
Särskild ledamot i kommunalmål hos Förvaltningsrätten i Stockholm
Ledamot i Sammanslutningen Sveriges juridiska byråers auktorisationsnämnd

Intresseområden
Förvaltningsrätt och statsrätt
Juridikutbildningars pedagogik
Utbildningsrätt, högskolerätt, skoljuridik
Socialrätt

Undervisning
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt
Statsrätt
EU-rätt
Juridik för blivande lärare i samhällskunskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sverker Scheutz
Senast uppdaterad: 2021-03-09