Stefan Seipel

professor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
stefan.seipel[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2829
Mobiltelefon:
070-4250078
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: Dr. sc. hum.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.