Per Hellman

prefekt vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ledning och administration

E-post:
per.hellman[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 70 1 tr
751 85 Uppsala

professor i kirurgi, överläk. vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi

E-post:
Per.Hellman[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 4617
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Hellman