Birgitta Bondeson

forskningsingenjör vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Experimentell kirurgi

Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 UPPSALA

forskningsingenjör vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi

E-post:
Birgitta.Bondeson[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-471 4705
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.