Nicusor Timneanu

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
Nicusor.Timneanu[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3611
Mobiltelefon:
070-4250926
Besöksadress:
Rum ÅNG 60415 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare inom röntgenfysik och molekylär biofysik med intresse att studera den ultrasnabba växelverkan mellan röntgenlasrar och biologisk materia.

Jag är lärare vid institutionen för fysik och astronomi där jag undervisar kurser i klassisk mekanik, avancerad kvantmekanik och fri-elektronlaser vetenskap.

Jag ger pedagogisk stöd som medlem i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd.

Nyckelord: x-ray free electron lasers serial femtosecond crystallography coherent diffractive imaging warm dense matter biophysics quantum mechanics pedagogical development

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nicusor Timneanu
Senast uppdaterad: 2021-03-09