Anders Sjöborg

Universitetslektor i religionssociologi vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap; Religionssociologi

E-post:
Anders.Sjoborg[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2246
Mobiltelefon:
070-2341244
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
anders.sjoborg[AT-tecken]crs.uu.se
Telefon:
018-471 2246
Mobiltelefon:
070-2341244
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Sjöborgs forskning fokuserar främst ungdomar och religion. Med kvantitativa och kvalitativa metoder undersöks förändrade attityder till och sätt att komma i kontakt med religion, vilken betydelse religion har för ungas attityder till mänskliga rättigheter och skilda aspekter av livsstil. Senaste projektet är Religionsundervisning i senmoderna Sverige. (VR, 2014-2019). Sjöborg har varit aktiv inom The Impact of Religion. För perioden 2017-2023 har Sjöborg uppdraget som institutionens prefekt.

Akademiska meriter: TD i religionssociologi, docent

Mina kurser

Biografi

2013-- Docent i religionssociologi, Teologiska fakulteten, UU

2012-- Universitetslektor i religionssociologi, Teologiska institutionen, UU

2011-14 Forskningskoordinator, Centrum för forskning om religion och samhälle, UU

2009-12 Forskare, Sociologiska institutionen, UU

2009-14 Forskare, Centrum för forskning om religion och samhälle, UU

2008-09 Forskare, Centrum för forskning om religion och samhälle, UU

2008-09 Gästlektor i religionsvetenskap, Högskolan i Gävle

2006-08 Univ. lektor i religionssociologi (var. omf.), Teol. institutionen, UU kombinerat med anställning som Forskare (var. omf ) DVI/Centrum för studier av religion och samhälle

2004-06 Doktorandtjänst, religionssociologi, Teologiska institutionen, UU

2001-04 Projektassistent, Diakonivetenskapliga institutet (DVI) kombinerat med undervisning som vik universitetsadjunkt vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet

1996- timlärare, religionssociologi, Teologiska institutionen, UU

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.