Gabriella Andersson

professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
gabriella.andersson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3589
Mobiltelefon:
070-1679190
Besöksadress:
Rum Å:61413 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Excellent lärare 2013, professor i materialfysik 2015, med särskilt intresse för magnetooptisk domänavbildning och finjustering av magnetiska egenskaper genom kontrollerad deponering av olika materialkombinationer. Har varit koordinator för forskarskolan "Avancerade material för 2000-talet" (2008-2015), med doktorander från kemi, fysik och teknik. Biträdande prefekt vid Institutionen för fysik och astronomi 2015-2020 (stf prefekt 2016-2020); sektionsdekan fysik sedan juli 2020.

Akademiska meriter: FD, docent i fysik. Excellent Teacher

Forskning

  • Magnetism i tunna filmer, multilager/supergitter och andra heterostrukturer.

  • Magnetooptisk domänavbildning (Kerrmikroskopi)

  • Provtillverkning och karakterisering med t ex röntgendiffraktion, den magnetooptiska Kerreffekten och neutronspridning.

Tack

Kungliga vetenskapsakademin, Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund, Magnus Bergvalls stiftelse, Göran Gustafssons stiftelse, STINT, Carl Tryggers stiftelse och Vetenskapsrådet tackas för nuvarande och tidigare forskningsfinansiering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gabriella Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09