Madeleine Granvik

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Baltic University Programme

E-post:
madeleine.granvik[AT-tecken]balticuniv.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Kort presentation

Madeleine Granvik Associate Professor in landscape planning. I have been working for 22 years at the Swedish University of Agricultural Sciences, conducting research in planning for sustainable development and management of urban-rural interactions, with focus on Food Planning. I have also a background in the field of sustainable communities and densification as a planning strategy. Since 2020 I am a senior lecturer at NRHU and since 2017 the Director of the Baltic University Programme.

Akademiska meriter: FM

Nyckelord: resilience sustainable communities spatial planning food planning food systems food security local food systems agricultural land urban-rural interaction densification as planning strategy

Local food systems - planning, policy and practice in Swedish municipalities.

Agricultural land - Swedish municipalities’ approach to preservation of agricultural land - planning, policy, legislation and practice.

Agricultural land - Trends and tendencies in a Baltic Sea Region context.

Sustainable communities – in urban and rural contexts.

Densification - as a planning strategy in a Swedish context.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Madeleine Granvik
Senast uppdaterad: 2021-03-09