Abdulbaghi Ahmad

handledare vid Institutionen för neurovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

docent, överläkare vid Institutionen för neurovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
Abdulbaghi.Ahmad[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.