Erik Stålberg

professor emer. i klinisk neurofysiologi vid Institutionen för neurovetenskap, Rostedt Punga: Klinisk neurofysiologi

E-post:
stalberg.erik[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
070-3423314
Besöksadress:
Ingång 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset
Postadress:
Ingång 85, 3 tr, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, FRCP

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.