Christina Nyström-Rosander

överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Christina.Nystrom-Rosander[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5639
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, överläk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09