Kenneth Nilsson

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Kenneth.Nilsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9081023-492000
Mobiltelefon:
070-5174185
Fax:
023-492002
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala
Tillgänglig:
Klinisk Mikrobiologi, Akademiska sjukhuset,

Akademiska meriter: MD, Assoc Prof.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09