Nils-Gunnar Ilbäck

Adjungerad professor i experimentell infektionsforskning 03 vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Nils-Gunnar.Ilback[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-175750
Mobiltelefon:
070-8713918
Fax:
018-171433
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: FD, toxikolog vid Livsmesdelsverket, Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09