Gunilla Hjerdt-Goscinski

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Gunilla.Goscinski[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5663
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: leg. läk. , MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.