Göran Friman

Professor emer. i infektionssjukdomar 90 vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Goran.Friman[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Rum 3208 Ing:34, Tr:1 Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09