Mats Engström

överläkare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar

Telefon:
018-611 5364
Fax:
018-611 5364
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.