Mariann Hedström

universitetslektor , docent i vårdvetenskap. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Mariann.Hedstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 3538
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Mariann Hedström är docent och lektor vid enheten för vårdvetenskap, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Aktuella forskningsområden handlar främst om symtom hos äldre vid läkemedelsrelaterad problematik och samverkansfrågor mellan kommun och landsting vad gäller vård av äldre. Hon arbetar också som vetenskaplig handledare vid FoU-avdelningen vid Hälsa och habilitering, Region Uppsala.

Akademiska meriter: Med.dr.

Mina kurser

Biografi

Pågående forskningsprojekt

  • PHASE-Proxy – ett instrument för identifiering av möjliga läkemdelsrelaterade symtom hos äldre som inte kan medverka själva i bedömningen (projektledare: Mariann Hedström) Finsansieras av Socialstyrelsen
  • Developing clearer definitions and clinical guidelines for Do Not Resuscitate (DNR) orders in oncology (projektledare: Anna T. Höglund) Finansieras av Cancerfonden
  • Varför remitteras så många äldre till akutmottagningen från särskilda boenden? (projekledare: Barbro Wadensten) Finansieras av Uppsala kommun

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.