Cecilia Arving

universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
Cecilia.Arving[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 3492
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Forskare (Med. Dr) 50% i PhysCan-projektet och vik. lektor (50%) på sjuksköterskeprogrammen, grund och avancerad nivå. Forskar/undervisar exempelvis om cancerrehabilitering, samtalsmetodik, vårdbehov, patienttillfredsställelse, livskvalitet och vetenskaplig metodik. Även anställd som forskare (20%) avd. för Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge.

Akademiska meriter: leg. ssk. Phd

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.