Harald Nilsson

Forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FK, universitetets mynt- och medaljvårdare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09