Gerolf Nauwerck

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
gerolf.nauwerck[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1832
Mobiltelefon:
070-4250559
Besöksadress:
Rum POL 2145 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

IT-arkitekt vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Arkitektur och integration

E-post:
gerolf.nauwerck[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-4250559
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09