Jan-Erik Rubensson

professor i fysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
jan-erik.rubensson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3554
Mobiltelefon:
070-4250480
Besöksadress:
Rum ÅNG 60412 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på att förfina metoder kopplade till resonant mjukröntgensprdning (Resonant Inelastic X-ray Scattering (RIXS) )och jag är "spokesperson" för VERITAS, det nya RIXS-strålröret på MAX IV-laboratoriet. Vid fri-elektronlasrar undersöker jag icke-linjära spridningsprocesser, speciellt genom en avbildande spektrometer som byggs för European XFEL i Hamburg. Jag ansvarar för Mekanikkursen för kandidater och ämneslärare och för Synktronluskursen på masterprogrammet

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jan-Erik Rubensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09