Per Sundman

universitetslektor vid Personalorganisationer, Saco

E-post:
per.sundman[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

universitetslektor docent i etik vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Etik

E-post:
Per.Sundman[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 1485
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: TD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.