Stefan Axelson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
stefan.axelson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1626
Mobiltelefon:
076-2351585
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Undervisning

Jag undervisar på Svenska för utländska studerande för vilken jag även är kursanssamordnare, på kurserna i Basic Swedish, såväl intensivkursen (som jag är kursansvarig för) som kvällskurserna; på Swedish for Academics samt på Svenska som andraspråk, delkursen Fonetik och muntlig kommunikation. Jag deltar också i arbetet med TISUS (test i svenska inför universitetsstudier).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Axelson
Senast uppdaterad: 2021-03-09