Carolina Brown Ahlund

universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
carolina.ahlund-brown[AT-tecken]konstvet.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet/Campus Gotland med huvudsaklig inriktning mot konstens historia under den tidigmoderna perioden. Kursföreståndare för ”Dräkt- och interiörhistoria” (30 hp), ”1900-talets mode och miljöer” (7,5 hp) samt porträttkursen ”Skönhetens mask” (7,5 hp).

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Det moderna vardagslivets födelse.

Porträtt, mode och komfort i 1700-talets svenska herrgårdskultur

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.