Eva Lindqvist Sandgren

Universitetslektor docent vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
eva.sandgren[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 2883
Fax:
018-471 2892
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare i konstvetenskap. Min forskning berör den medeltida konsten, särskilt den bildkonst som finns i handskrifter från medeltiden. De senaste åren har jag forskat om bild och arkitektur i Vadstena kloster.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: medeltida konst och arkitektur bokmåleri illuminationer vadstena kloster medeltida handskrifter medeltida fragment nunnors konst och arkitektur sankt birgitta medeltida textil

I min avhandling (2002) studerade jag franskt bokmåleri från tiden omkring 1400. Därefter har jag varit engagerad i forskning om medeltida bokmåleri (illuminationer) i svenska samlingar, illuminerade handskrifter från Vadstena kloster, medeltida pergamentsfragment samt en medicinhandskrift från engelskt 1400-tal.

Min nuvarande forskning handlar om birgittinorden och Vadstena kloster, med fokus på hur klosterkyrkans bildskrud var utformad och anpassad för dess skilda brukargrupper (nunnor, munkar och lekfolk/pilgrimer).

Illuminerade handskrifter i svenska samlingar, Lunds universitet (RJ)

Skriptoriet i Vadstena kloster. En studie av arbetsfördelning och konstinfluenser i det senmedeltida klostrets bokmåleri, Uppsala universitet (RJ)

Bild, bok och bildbruk i Vadstena kloster omkring 1500, Uppsala universitet (VR)

Broderade föremål från Vadstena kloster, Uppsala universitet (BWS)

Multisensoriska perspektiv på det senmedeltida Vadstena kloster, Uppsala universitet (VR)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Lindqvist Sandgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09