Lars Berglund

professor vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
Lars.Berglund[AT-tecken]musik.uu.se
Telefon:
018-471 1566
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i musikvetenskap och innehavare av den lärostol som inrättades 1947 för Carl-Allan Moberg.

Mina forskningsintressen berör musikhistorisk forskning, särskilt tidigmodern tid, musikanalys och teori och metod inom musikvetenskap och inom humaniora i stort.

Sedan 2016 är jag arbetande ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien.

2014-2018 var jag ordförande för Svenska samfundet för musikforskning.

Mina kurser

Forskning

Min forskning är framför allt inriktad på den tidigmoderna periodens musikhistoria, särskilt 1600-talet. Som musikhistoriker kombinerar jag musikanalys, kulturteori och idéhistoria, samtidigt som jag har ett särskilt intresse för receptionshistoriska perspektiv. Jag har arbetat med skandinavisk, tysk och på senare år framför allt italiensk musik.

Jag är projektledare för forskningsprojektet "Translatio musicae: French and Italian Music in Northern Europe, c. 1650–1730" (Riksbankens Julileumsfond 2019-2022), i samarbete med Maria Schildt.

2012-2016 ledde jag ett forskningsnätverk finiansierat av STINT, "Musical-cultural exchange in Early Modern Europe 1550-1750", i samarbete med Royal Holloway, London University och Bach Archiv, Universität Leipzig där vi studerar kulturtransfer och musikkulturella utbyten i det tidigmoderna Europa.

2014-2017 var jag projektledare för RJ-projektet "Kungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726" (Riksbankens Jubileumsfond).

Jag deltar i följande projekt och nätverk:

  • "Shared Histories of Italian Opera in the Nordic Countries", NOS-HS
  • "The Mandolin in Naples in the second half of 18th Century" (Bologna, Uppsala, Neapel)

Förutom 1600-talet och vissa utflykter i 1700-talet har jag även publicerat studier om svensk modernistisk konstmusik under efterkrigstiden. Jag har även ett särskilt intresse för människorösten, vokala framföranden och performativitetsteori.

I min undervisning arbetar jag framför allt med handledning av doktorander och examensarbeten och kurser på avancerad nivå.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.