Anna Nordlund

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.nordlund[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2421
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Forskning

Anna Nordlund är lektor i didaktik med inriktning svenska och har disputerat i litteraturvetenskap. Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier arbetar Nordlund i projekten Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (VR 2013-2017).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.