AnnaCarin Billing

universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
annacarin.billing[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 1578
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil Dr i litteraturvetenskap, lektor i litteraturvetenskap.

Disputerade 2003 med avhandlingen Hvad er sannhet. Studier i Cora Sandels novellistik.

Forskningsintressen: 1900-talslitteratur, kvinnliga författare, ekokritik, litteraturdidaktik.

Undervisar i litteraturvetenskap, främst inom Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska.

Akademiska meriter: Fil

Mina kurser

Forskning

AnnaCarin Billing, “Water as Motif, Metaphor, and Matter in Kerstin Ekman’s novel The Spring”, i Karin M Danielsson, Marie Öhman, Ingemar Haag och Thorsten Päplow (red.) Doing Ecocriticism: Local Beginnings, Global Echoes (2019)

AnnaCarin Billing, ”Människa, kanin, text och bild i Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner” i Litteratur och språk, nr 11 (2016)

AnnaCarin Billing, Katarina Rejman & Eva Söderberg, ”En drake, tre läsningar – och sex steg i den didaktiska trappan” i Helene Ehriander & Martin Hellström (red.) Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (2015)

AnnaCarin Billing, ”Jord och tid. En ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans roman Häxringarna” i Litteratur och språk nr 5 (2009)

AnnaCarin Billing, ”Var går gränsen? Lek och allvar och andra balansakter i ett par dikter av Harriet Löwenhjelm” i Eva Heggestad et al (red.) En ny sits. Humaniora i förvandling. Vänbok till Margaretha Fahlgren (2008)

AnnaCarin Billing, ”’Tänk den som vore en karl.’ Diktjaget, fin-de-siècle och normernas spel i några dikter av Harriet Löwenhjelm” i Marta Ronne (red.) Mot normen. Kvinnors skrivande under 1900-talet (2007)

AnnaCarin Billing, ”Der finns ikke ord. Kön, makt och språk i Cora Sandels novellistik” i H. Howlid Wærp (red.), Det upåaktede liv. Om Cora Sandels forfatterskap (2005)

AnnaCarin Billing, ”Novellgenren, den kvinnliga författaren och litteraturhistorieskrivningen. Exemplet Cora Sandel” i Å. Johansson & P. Ragnerstam (red.), Limitation and Liberation. Women writers and the Politics of Genre, Skrifter från centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 1 (2005).

AnnaCarin Billing, Hvad er sanning? Studier i Cora Sandels novellistik (Diss Uppsala; Oslo 2002).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.