Mats Utas

professor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
Mats.Utas[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 2287
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Mats Utas is a cultural/social anthropologist specialised primarily in conflict studies, and secondly urban studies. He is currently working on two projects, one focusing on circular migration and the other on research brokers in conflict studies. Both projects are funded by the Swedish Research Council.

Mats Utas is Head of the Department/Prefekt

Akademiska meriter: MA, PhD

Nyckelord: conflict research africa human security democratization ex-combatants liberia west africa sierra leone civil wars post war socities gender and conflict youth and marginality child soldiers urban violence election violence urban poverty social marginalisation radicalisation social marginality

Forskningsfokus

Jag har framförallt forskat om konflikter och postkonflikter i Västafrika. Jag har bedrivit fältforskning samt under flera år bott i Liberia och Sierra Leone. Jag har följt inbördeskrigen och postkonfliktsituationerna sedan jag först kom till Sierra Leone 1992. Utöver detta har jag skrivit om konflikterna i Mali, Centralafrikanska Republiken och Nigeria. Jag har bedrivit kortare fältarbeten i Nairobi och Dubai med fokus på konflikten i Somalia.

Forskningsfält:

Politisk informalitet, nätverksanalys, konflikt, krig, rebellrörelser och miliser, ungdom, återintegrering av fd. soldater, genus i konflikt, media, valrelaterat våld, afrikanska städer, urban informalitet, fattigdom, transnationella affärsmän och konflikt, arbetsmigration.

Pågående projekt:

Cirkulär nomadism: ungdom och arbete i efterkrigens Liberia och Sierra Leone

Exploring the research backstage: Methodological, theoretical and ethical issues surrounding the role of local research brokers in insecure zones

Undervisningsfokus

Jag undervisar på grund och avancerad nivå i antropologi och specialkurserna African Studies and Culture in Armed Conflicts. Jag har tidigare arbetat som lektor i social and kulturantropologi vid universitetet i Liberia och Stockholms universitet, och som lektor i sociologi vid Fourah Bay College (University of Sierra Leone).

Övrigt

Blogg: matsutas.com

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Utas