Carl Henrik Carlsson

forskare vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

E-post:
carl_henrik.carlsson[AT-tecken]valentin.uu.se
Telefon:
018-471 7199
Mobiltelefon:
070-5555722
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

Jag är anställd 25 % som forskare på Hugo Valentin-centrum (HVC) och 75 % vid Riksarkivet där jag för närvarande skriver en arkivguide for forskning om svensk-judisk historia.

På HVC arbetar jag med svensk-judisk historia i allmänhet, men framför allt med så kallade östjudars invandring och integration omkring 1850–1920. En del av min forskning har ägnats åt diskrimineringsantisemitism i samband med medborgarskapsansökningar 1860–1945. Förutom egen forskning undervisar (grundkursen Judarnas historia i Sverige) och administrerar jag. Jag ansvarar för HVC:s högre seminarieserie och är koordinator i det internationella forskarnätverket ”Judarna i Sverige – en minoritets historia”. Jag är vidare medlem i styrelsen för Forum för Judiska studier, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet.

Jag tycker att samverkan med det omgivande samhället är viktigt och är bland annat engagerad i Judiska museet i Stockholm och regelbundet återkommande expert i TV-programmet ”Vem tror du att du är?”

En del av mina artiklar kan laddas ner från min privata hemsida carlhenrikcarlsson.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Henrik Carlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09