Jonas Almqvist

professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jonas.almqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2406
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jonas Almqvist är professor i didaktik vid Uppsala universitet och ledare för forskargruppen Studies of Comparative Didactics (SCOD). I sin forskning fokuserar han på frågor om relationen mellan undervisning och lärande i olika ämnen och han deltar i en rad forsknings- och samverkansprojekt och nätverk. Almqvist är kursledare och undervisar på kurser på alla nivåer vid universitetet, främst inom lärarprogrammen, i mastersprogrammet utbildningsvetenskap och i forskarutbildningen i didaktik.

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.