Jonas Almqvist

professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
jonas.almqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2406
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jonas Almqvist är professor i didaktik och ledare för forskargruppen för Komparativ didaktik. Under åren 2013-2017 leder Almqvist forskningsprojektet "Teaching traditions and learning. Comparative didactic analysis of science education and physical education and health in Sweden, Switzerland and France", finansierat av Vetenskapsrådet. Han deltar också i det VR-finansierade projektet ”Betyg och nationella prov i skolår 6” (2013-2017).

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.